ราคาเฉพาะอะไหล่

 

อะไหล่ Roll up

 

 Roll up 60 x 160 330
 Roll up 80 x 200 350
 Roll up 85 x 200 370

 Roll up 100 x 200

650
 Roll up 120x200 700
 Roll up 85x200 หยดน้ำ 1,200

 

อะไหล่ X stand

 

Xstand 60x160 130
xstand 80x180 150

 

อะไหล่ TB โต๊ะชวนชิม

 

TB 80x180 1,600

 

อะไหล่ Counter

 

Counter 86x216 2,500

 

อะไหล่ Backdrop

 

Backdrop 3x2 4,200
Backdrop 3x3 4,500
Backdrop 3x4 5,000
Backdrop 3x5 5,700

 

 

System.String[]System.String[]System.String[]