โต๊ะชงชิม, อุปกรณ์จัดบูธ, เคาน์เตอร์, COUNTER, เคาน์เตอร์ชวนชิม, เคาน์เตอร์ชงชิม, เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์, โต๊ะชวนชิม, เคาน์เตอร์แสดงสินค้า เหมาะสำหรับโชว์และให้ลูกค้าทดลองสินค้า  มีชั้นเก็บของประหยัดเนื้อที่ ใช้งานสะดวก จัดเก็บง่าย ถอดประกอบง่าย ขนส่งสบาย

 

 
System.String[]System.String[]System.String[]